IVENSA s.r.o.

Jednou z oblastí, na ktorú obchodné spoločnosti najčastejšie využívajú outsourcing, sú účtovnícke služby. Cieľom našej firmy je poskytovanie služieb, ktoré v maximálnej miere napĺňajú očakávania našich klientov. Neustále sa snažíme našu ponuku a rozsah služieb aktualizovať a zlepšovať. Vedenie účtovníctva zaisťujeme dodávateľsky v sídle klienta, ako aj v sídle našej spoločnosti.

Na vedenie účtovníctva využívame programy firmy KROS a.s. (Alfa, Omega), ktoré spĺňajú predpoklady pre vedenie účtovníctva v rámci účtovnej a daňovej legislatívy. Tieto programy sú plne integrované pre vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, evidencie DPH, fakturácie, skladového hospodárstva, či evidencie majetku. V prípade, že klient už vedie svoje účtovníctvo v inom programe, na výstupy z ktorého je zvyknutý, môžeme na základe jeho požiadavky v danom programe pokračovať ( napr. LCS NORIS, V-SOFT, ALFABASE,...).

V oblasti účtovníctva zabezpečujeme:

a) spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
b) evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH,
c) priebežné vedenie a kontrola účtovníctva,
d) rekonštrukcia účtovníctva,
e) mzdové účtovníctvo,
f) spracovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,
g) spracovanie daňových priznaní,
h) spracovanie štatistických výkazov,
i) vypracovanie smerníc z oblasti účtovníctva,
j) administratívu a výkazníctvo (INTRASTAT, SOZA, ...),
k) poradenskú činnosť.

Webdesign © 2010 Martin Kovačík