IVENSA s.r.o.

Ponúkame kompletné služby mzdovej a personálnej agendy v súlade s platnými zákonmi. Služby vykonávame diskrétne, nakoľko si uvedomujeme, že ľudský kapitál predstavuje veľmi dôležitý zdroj každej obchodnej spoločnosti. Mimoriadny dôraz kladieme na ochranu osobných údajov.

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa najmä:

Webdesign © 2010 Martin Kovačík